MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Mangsir 09 (2018 November 25)

यस राजदूतावासमा २०७५ मंसिर ९ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

S.N. Name Address Appli. Category Remarks
1 Tek Bahadur Kunwar Beni-04, Myagdi Lost PP Received
2 Shaira Thapa Lalitpur-09, Lalitpur Baby PP Received
3 Sunha Mijar Kathmandu-04, Kathmandu Baby PP Received
4 Yomi Gurung Pokhara-16, Kaski Baby PP Received
5 Avishekh Kulung Rai Maha Kulung-04, Solukhumbu Lost PP Received
6 Jason Thapa Lalitpur-26, Lalitpur Baby PP Received
7 Pihu Shrestha Likhu-07, Ramechhap Baby PP Received
8 Dinesh Kaji Kayastha Panchpokhari Than-01, Sindhupalchok Lost PP Received