MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Mangsir 09 (2018 November 25)

यस राजदूतावासमा २०७५ मंसिर ९ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Tek Bahadur Kunwar Beni-04, Myagdi Lost PP

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Kartik 11 (2018 October 28)

यस राजदूतावासमा २०७५ कार्तिक ११ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Shyam Sundar Yonghang Ibhang-05, Ilam Lost PP

तनाव व्यवस्थापन तथा स्वेच्छिक घरफिर्ती अन्तरक्रिया कार्यक्रम

नेपाली राजदूतावास, सिओलको तनाव व्यवस्थापन तथा स्वेच्छिक घरफिर्ती अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना मितिः २०७५।०८।०५ दक्षिण कोरियामा रहेका आम नेपालीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा, हकहित संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नेपाली राजदूतावास सदैव सक्रिय रहँदै आएको अवगतै छ । विविध प्रयासका वावजुद पछिल्लो समय कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरुमा बढ्दोरुपमा देखा परेको मानसिक रोग, डिप्रेशन तथा आत्महत्या जस्ता घटनाहरुप्रति राजदूतावास गम्भीर रहेको छ

तनाव व्यवस्थापन तथा स्वेच्छिक घरफिर्ती अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास, सिओलको तनाव व्यवस्थापन तथा स्वेच्छिक घरफिर्ती अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना मितिः २०७५।०८।०५ दक्षिण कोरियामा रहेका आम नेपालीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा, हकहित संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नेपाली राजदूतावास सदैव सक्रिय रहँदै आएको अवगतै छ । विविध प्रयासका वावजुद पछिल्लो समय कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरुमा बढ्दोरुपमा देखा परेको मानसिक रोग, डिप्रेशन तथा आत्महत्या जस्ता घटनाहरुप्रति राजदूतावास गम्भीर रहेको छ

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Asoj 14 (2018 September 30)

यस राजदूतावासमा २०७५ श्रावण १ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Kshitiz Poudel Ratnapur-04, Syangja Lost PP Received

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Bhadra 4 (2018 August 20)

यस राजदूतावासमा २०७५ श्रावण १ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Emima Sunuwar Budhanilkantha-03, Kathmandu New(baby) Received 2

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Shrawan 1 (2018 July 17)

यस राजदूतावासमा २०७५ श्रावण १ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Narayan Shah Itahari-08, Sunsari Lost Received 2