MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Bhadra 4 (2018 August 20)

यस राजदूतावासमा २०७५ श्रावण १ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

S.N. Name Address Appli. Category Remarks
1 Emima Sunuwar Budhanilkantha-03, Kathmandu New(baby) Received
2 Santu Tamang Tupche-03, Nuwakot Renew Received
3 Arpana Shrestha Thumki-01, Kaski New(baby) Received
4 Dipendra Rai Buipa-02, Khotang Renew Received
5 Naba Raj Dhungana Urlabari-03, Morang Lost Received
6 Uday Thing Sainbu-04, Lalitpur Lost Received
7 Daniel Shrestha Gokarneshwor-06, Kathmandu New(baby) Received
8 Pradeep Thebe Sinam-08, Taplejung Renew Received
9 Ganesh Bahadur Khatri Butwal-11, Rupandehi Lost Received
10 Bikram Rai Mahabharat-02, Dhankuta Renew Received
11 Doma Tamang Lama Kathmandu-06, Kathmandu Lost Received
12 Suresh Rai Dharan-10, Sunsari Renew Received
13 Shivaraj Rana Magar Dharan-17, Sunsari Lost Received