MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2076 Falgun 05 (2020 February 17)

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2076 Falgun 05 (2020 February 17)

यस राजदूूतावासमा २०७६ फागुण ०५ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

S.N. Name Address Appli. Category Remarks
1 Shankha Lal Lama Barahathawa-01, Sarlahi Lost Received
2 Binda Gurung Nilkantha-09, Dhading Lost Received
3 Susma Lama Harion-06, Sarlahi Lost Received
4 Shivansi Jaishi Lamkichuha-02, Kailali New(Baby) Received
5 Indra Swor Rai Hatuwagadhi-06, Bhojpur Lost Received
6 Aarson Chapagain Bharatpur-16, Chitwan New(Baby) Received
7 Kreesha Chaudhary Kaseni-04, Morang Lost Received
8 Sarita Nepali Machhapuchchhre-08, Kaski Lost Received
9 Sanjaya Khatri Panauti-08, Kavrepalanchok Lost Received
10 Bhim Bahadur Chidi Bagnaskali-01, Palpa Lost Received
11 Birendra Rai Aiselukharka-01, Khotang Lost Received
12 Milan Dhungana Ratnanagar-05, Chitwan Renew Received