MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2076 Ashad 09 (2019 June 24)

यस राजदूूतावासमा २०७६ असार ०९ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

S.N. Name Address Appli. Category Remarks
1 Saugat Shrestha Kakani-08, Nuwakot Lost Received
2 Suman Kadel Chure-01, Kailali Lost Received
3 Shyam Kumar Sapkota Panchkhal-08, Kavrepalanchok Renew Received
4 Nirvin Chapagain Tarakeshwor-05, Kathmandu New(Baby) Received
5 Bir Bahadur Paudel Badhaiyatal-08, Bardiya Lost Received
6 Yubaraj Karki Tansen-10, Palpa Renew Received
7 Manisha Gnyawali Poudel Tokha-07, Kathmandu Renew Received
8 Mansa Pradhan Kathmandu-02, Kathmandu New(Baby) Received
9 Pratyush Ghimire Gokarneshwor-06, Kathmandu New(Baby) Received
10 Khem Raj Gautam Pathibhara Yangwa-01, Taplejung Lost Received