MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Falgun 05 (2019 February 17)

यस राजदूूतावासमा २०७५ फागुन ५ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

S.N.NameAddressAppli. CategoryRemarks
1Madan DahalBhimeshwor-02, DolakhaLostReceived
2Gopal GaihreWaling-13, SyangjaLostReceived
3Krishna Bahadur KhatriMadane-01, GulmiDamagedReceived
4Ayush Kanta LamichhanePokhara-30, KaskiNew(Baby)Received
5Ava BajracharyaKathmandu-11, KathmanduNew(Baby)Received
6Girdhari ChaudharyKolvi-03, BaraRenewReceived