स्वच्छिक घर फिर्ती, स्वास्थ्य परामर्श तथा समसामयिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना