यस राजदूतावासमा नेपाल फर्कनकाे लागि अनलाइन फाराम भर्नुहुने नेपालीहरूकाे बाँकी नामावाली (७१३ जना)

यस राजदूतावासमा नेपाल फर्कनकाे लागि अनलाइन फाराम भर्नुहुने नेपालीहरूकाे बाँकी नामावाली (७१३ जना)