नेपाल जानै पर्ने अवस्थामा गणतन्त्र कोरियमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूको तस्रो प्राथमिकता सूची

नेपाल जानै पर्ने अवस्थामा गणतन्त्र कोरियमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूको तस्रो प्राथमिकता सूची