गणतन्त्र काेरियामा रहनु भएका नेपालीहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु हुन

गणतन्त्र काेरियामा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुले अनिवार्य रूपमा आफ्ना विवरण प्रदान गर्न तल दिईएको फारमको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।

Registration Form