कोरोना भाइरसको संक्रमण सम्बन्धी नेपाली राजदूतावास सिओलको अत्यन्त जरूरी सूचना