आपतकालिन विपत राहत प्राप्त गर्नकाे लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धमा